Plantevern i poteter

Plantevern i poteter sikrer et større avlingsnivå

Beskyttelsesstrategier mot ugras og soppsykdommer i poteter basert på løpende forskning og utvikling av nye effektive midler fra DuPont.

For å oppnå god avling og ikke minst kvalitet i potet, er det avgjørende med en god bekjempelsestrategi og oppfølging mot ugras, sopp og andre skadegjørere gjennom hele vekstsesongen.

DuPont produkter og service

Informasjon og idéer

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!