Personvernerklæring

Rev. 1. juni 2019

DuPont de Nemours, Inc. og dets tilknyttede selskaper («DuPont») er opptatt av personvern og ønsker at du gjør deg kjent med hvordan vi innhenter, bruker og utleverer opplysninger. I tillegg til DuPonts globale informasjon om retningslinjer for personvern beskriver denne personvernerklæringen DuPonts praksis i forbindelse med opplysninger vi innhenter via nettstedet eller mobilappen som DuPont eier og kontroller, og som du leser denne personvernerklæringen på (henholdsvis «Nettstedet» og «Appen»), samt ikke-elektroniske formater, hvor det er lovpålagt å opplyse om dette. Ved å oppgi Personopplysninger til DuPont samtykker du i betingelsene i denne personvernerklæringen.

Hvis du søker på en jobb via Nettstedet, er DuPonts bruk av Personopplysningene du oppgir via karrieresenteret, regulert av DuPonts personvernerklæring for søkere.

PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger som DuPont innhenter

«Personopplysninger» er opplysninger som identifiserer deg som person, eller som er tilknyttet deg som en identifiserbar person.

Personopplysninger omfatter

 • navn
 • postadresse (inkludert faktura- og forsendelsesadresse)
 • telefon- og faksnummer
 • e-postadresse
 • kreditt- og bankkortnummer
 • organisasjonsnummer for leverandør eller kunde
 •  Personnummer eller nasjonalt ID nummer
 • ID-nummer utstedt av bedrift
 • fødselsdato
 • økonomiopplysninger når du søker om kreditt
 • bankopplysninger, for eksempel kontonummer og bankkode
 • passord og spørsmål/svar for påminnelse
 • kjøpshistorikk

DuPont innhenter Personopplysninger når du deltar i ulike aktiviteter vi arrangerer, for eksempel

 • når du bestiller et produkt eller en tjeneste, søker om kreditt eller sender en forespørsel
 • når du registrerer at du har kjøpt et produkt
 • når du sender inn et garantikort
 • når du registrerer deg for å abonnere, delta på teknologifora eller motta annen kommunikasjon via Nettstedet eller Appen
 • når du deltar i konkurranser, kampanjer, trekninger, spørreundersøkelser eller lignende
 • når du deltar på en blogg eller et forum
 • når vi utfører markedsundersøkelser, treffer deg på en messe eller et arrangement

Vi trenger å innhente Personopplysninger for å kunne levere forespurte tjenester og produkter til deg. Hvis du ikke oppgir opplysningene vi ber om, kan det hende vi ikke kan levere tjenestene. Hvis du oppgir Personopplysninger som gjelder andre personer, til oss eller til våre tjenesteleverandører i forbindelse med tjenestene, garanterer du at du har myndighet til å gjøre dette og til å la oss bruke opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.

Det kan hende vi kombinerer Personopplysninger om deg med Personopplysninger du oppgir til DuPont via andre kilder, for eksempel produktregistreringer, henvendelser eller markedsføringskampanjer. Vi bruker de kombinerte Personopplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen så lenge de er kombinert.

Slik bruker vi Personopplysninger

Vi og våre tjenesteleverandører bruker Personopplysninger til forretnings formål, blant annet det følgende:

 • Gjennomføre kjøpene dine og svare på henvendelser og spørsmål.

o    Håndtere betalingene dine, levere bestillingene dine , kommunisere med deg i forbindelse med kjøpet og gi relevant kundeservice.

o    Sende deg viktig informasjon om Nettstedet eller Appen, endringer i DuPonts betingelser og retningslinjer og/eller annen administrativ informasjon.

o    La deg kommunisere og samhandle med andre via Nettstedet eller Appen (via for eksempel en blogg, diskusjonsforum, meldingsfunksjon, chattefunksjon, profil eller andre sosiale medier). Ved å bruke disse funksjonene forteller du DuPont at du har rett til å bruke og oppgi til DuPont din venns navn, e-postadresse og kontoopplysningene knyttet til det sosiale mediet din venn bruker.

Vi vil delta i disse aktivitetene for å håndtere vårt kontraktfestede forhold til deg og/eller oppfylle en juridisk forpliktelse.

 • Sende deg e-postvarsler, tekstmeldinger og annen skriftlig eller elektronisk kommunikasjon.

Vi vil delta i disse aktivitetene for å håndtere vårt kontraktfestede forhold til deg og/eller oppfylle en juridisk forpliktelse.

 • Gjøre opplevelsen din mer personlig ved å presentere produkter og tilbud tilpasset deg.

o    For å kunne forstå deg bedre og gjøre kommunikasjonen med deg mer personlig.

o    Sende markedsføringskommunikasjon som vi tror du vil ha interesse av, inkludert informasjon om messene våre.

Vi vil delta i denne aktiviteten med ditt samtykke eller der vi har vi legitime interesser.

Tillate at du  registrere deg for å delta i konkurranser, på teknologifora eller i andre aktiviteter.

o    La deg delta i trekninger, konkurranser og lignende kampanjer og for å administrere disse aktivitetene. Enkelte av disse aktivitetene har tilleggsregler, som kan inneholde ytterligere informasjon om hvordan vi bruker og utleverer Personopplysningene dine. Vi ber deg derfor om å lese disse forskriftene  nøye.

o    La deg registrere deg og delta på teknologifora og andre arrangementer med DuPont.

Vi vil bruke Personopplysninger på denne måten for å håndtere vårt kontraktfestede forhold til deg eller med ditt samtykke.

 • Oppnå DuPonts forretningsformål.

o    For dataanalyse, revisjoner, forskning og utvikling av nye produkter, forbedring av DuPonts nettsted og tjenester, utarbeidelse av markedsføringskampanjer og identifisering av bruksmønstre.

Vi vil delta i disse aktivitetene for å håndtere vårt kontraktfestede forhold til deg, oppfylle en juridisk forpliktelse, å fastslå hvor effektive markedsføringsaktiviteter er, og/eller fordi vi har legitime interesser for å gjøre dette.

Vi kan også bruke Personopplysninger som vi mener er nødvendige eller passende (a) for å etterleve gjeldende lovgivning, inkludert lovgivning utenfor landet du bor i; (b) for å oppfylle krav ved juridiske prosesser ; (c) for å svare på henvendelser fra myndighetene, inkludert myndigheter utenfor landet du bor i; (d) for å håndheve DuPonts betingelser; (e) for å beskytte DuPonts virksomhet; (f) for å beskytte DuPonts rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, deg eller andre; og (g) for at DuPont skal kunne gjøre bruk av tilgjengelige rettsmidler eller begrense eventuelle skader.

Slik utleverer vi Personopplysninger

Personopplysningene dine kan bli utlevert i følgende tilfeller:

DuPont de Nemours, Inc. og det lokale tilknyttede selskapet du er i kontakt med, er alle ansvarlige for håndteringen av de felles benyttede Personopplysningene.

 • Til DuPonts tredjepartsleverandører av tjenester.

Disse tredjepartene leverer tjenester  til nettsider , dataanalyse, betalingsprosesser , ordreoppfyllelse, produktdistribusjon, levering av infrastruktur, IT-tjenester, kundeservice, e-posttjenester, kredittkortprosessering, revisjonstjenester og lignende tjenester som gjør det mulig for dem å levere tjenester.

 • Til tredjeparter som representanter, forhandlere og distributører for å legge til rette for salg og distribusjon av DuPonts produkter og tjenester, som kan inkludere markedsføringskommunikasjon i tråd med dine valg.
 • Til tredjeparter som sponser trekninger, konkurranser og lignende kampanjer.
 • Til en tredjepart som kan tilby deg kreditt for å kjøpe produkter eller tjenester som DuPont tilbyr.
 • For å identifisere deg overfor eventuelle personer du sender meldinger til via Nettstedet.
 • Til en tredjepart i tilfelle det foretas omorganisering, sammenslåing, salg, fellesforetagende, tildeling, overføring eller annen overdragelse av alle eller deler av DuPonts virksomhet, eiendeler eller aksjer  i forbindelse med en eventuell konkurs eller lignende.
 • Til tredjeparter i forbindelse med lisensiering, felles utvikling eller lignende avtaler.
 • Av deg, når du bruker funksjoner på et DuPont-nettsted eller i en DuPont-app som gjør det mulig å kommunisere med DuPont og (via for eksempel en blogg, diskusjonsforum, meldingsfunksjon, chattefunksjon, profil eller andre sosiale medier).  

Når du bruker disse funksjonene, må du være oppmerksom på at alle opplysninger du oppgir, inkludert navn, sted og e-postadresse, kan være offentlig tilgjengelig for andre. Vi er ikke ansvarlige for noen opplysninger du velger å oppgi via disse funksjonene, og vi fraråder deg på det sterkeste å oppgi sensitive Personopplysninger (helse- og kredittkortopplysninger for eksempel) via disse funksjonene. Hvis du bruker disse funksjonene, forblir Personopplysningene dine på Nettstedet eller i Appen selv om du avslutter bruken av Nettstedet eller Appen.

Vi kan også utlevere Personopplysninger som vi mener er nødvendige eller passende (a) for å etterleve gjeldende lovgivning, inkludert lovgivning utenfor landet du bor i; (b) for å oppfylle juridiske krav; (c) for å svare på henvendelser fra myndighetene, inkludert myndigheter utenfor landet du bor i; (d) for å håndheve DuPonts betingelser; (e) for å beskytte DuPonts virksomhet; (f) for å beskytte DuPonts rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, deg eller andre; og (g) for at DuPont skal kunne gjøre bruk av tilgjengelige rettsmidler eller begrense eventuelle skader.

ANDRE OPPLYSNINGER

Andre opplysninger vi innhenter

«Andre opplysninger» er opplysninger som ikke avdekker din identitet, eller som er tilknyttet deg som en identifiserbar person.

Andre opplysninger omfatter

 • nettleseropplysninger
 • opplysninger innhentet via informasjonskapsler («cookies»), pikselkoder og annen teknologi
 • demografiske opplysninger og andre opplysninger du oppgir
 • Tilleggsopplysninger  
 • fysisk plassering

Slik innhenter vi Andre opplysninger

DuPont og DuPonts tredjepartsleverandører av tjenester kan innhente Andre opplysninger på blant annet følgende måter:

 • Via nettleseren eller enheten din.

Enkelte opplysninger innhentes av de fleste nettlesere og enheter, for eksempel MAC-adressen (Media Access Control), datamaskintype, skjermoppløsning, operativsystemversjon, enhetsprodusent og -modell samt nettlesertype og -versjon.

 • Gjennom din bruk av en App.

Når du laster ned og bruker en App, kan vi og våre tjenesteleverandører spore og innhente bruksdata knyttet til Appen, for eksempel din plassering, dato og klokkeslett som Appen på din enhet kobles til våre servere, og hva slags opplysninger og filer som har blitt lastet ned til Appen basertpå enhetsnummeret ditt..

·         Gjennom din bruk av en App, tilkoblet enhet eller kjøretøy og fartøy, inkludert droner .

Den fysiske plasseringen til enheten din og dens dato og klokkeslett innhentes via satellitt, mobilmaster, WiFi-signaler eller annen teknologi. Vi kan bruke enhetens fysiske plassering til å tilby deg tjenester og innhold som samsvarer med denne plasseringen. I enkelte tilfeller kan du velge å tillate eller ikke tillate slik bruk og/eller deling av plasseringen til enheten din, men hvis du ikke gir tillatelse, kan det hende at vi og/eller samarbeidspartnerne våre ikke kan levere tjenester og innhold som er tilpasset deg.

Opplysninger om din jordbruksvirksomhet kan innhentes og kan blant annet omfatte landspesifikke data som GPS-koordinater, jordsmonntype, fuktighetsmønstre, utbytte , produkter som brukes, agronomiske observasjoner, styringspraksis og bruk av for eksempel ugressmidler, skadedyrmidler og gjødsel.

 • Fra deg.

Opplysninger som din plassering, samt andre opplysninger som dine foretrukne kommunikasjonsmåter, innhentes når du frivillig oppgir disse opplysningene. Med mindre disse opplysningene kombineres med Personopplysningene dine, vil ikke disse opplysningene identifisere deg eller andre brukere av Nettstedet eller Appen.

 • Ved tilleggsopplysninger .

Samlet personlig informasjon  vil ikke identifisere deg eller andre brukere av Nettstedet eller Appen. Vi kan for eksempel bruke Personopplysninger til å beregne prosentandelen av DuPont-brukere som har et bestemt retningsnummer.

Les retningslinjene våre om informasjonskapsler («cookies») for å vite hvordan vi og tjenesteleverandørene våre bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi for å levere interessebaserte annonser til deg.

Slik bruker og utleverer vi Andre opplysninger

Ettersom Andre opplysninger ikke identifiserer deg som person, kan vi bruke og utlevere Andre opplysninger til alle slags formål. Hvis vi er pålagt av gjeldende lov å behandle Andre opplysninger på lik linje som  Personopplysninger, bruker  og utleverer vi Andre opplysninger til formålene som vi bruker og utleverer Personopplysninger til, slik det er forklart i denne personvernerklæringen.

I enkelte tilfeller kombinerer vi Andre opplysninger med Personopplysninger, for eksempel ved å kombinere navnet ditt med din geografiske plassering. Hvis vi kombinerer Andre opplysninger med Personopplysninger, for eksempel når vi kombinerer opplysninger du oppgir ved registrering, med Andre opplysninger for å levere målrettet, personlig tilpasset markedsføring til deg, vil de kombinerte opplysningene bli behandlet av DuPont som Personopplysninger.

IP-ADRESSER

IP-adressen din er et nummer som internettleverandøren din automatisk tilordner datamaskinen du bruker.

Slik innhenter vi IP-adresser

En IP-adresse blir identifisert og loggført automatisk i DuPonts serverloggfiler når en bruker besøker Nettstedet, i tillegg til datoen og klokkeslettet for besøket samt hvilke sider som ble besøkt. Innhenting av IP-adresser er standard praksis på internett og gjøres automatisk av mange nettsteder.

Slik bruker og utleverer DuPont IP-adresser

DuPont bruker IP-adresser til blant annet å beregne bruksstatistikk for Nettstedet, bidra til å diagnostisere serverproblemer, administrere Nettstedet og vise innhold som er tilpasset landet du er i. Vi kan også bruke og utlevere IP-adresser for alle formål som vi bruker og utleverer Personopplysninger til. Vær oppmerksom på at vi behandler IP-adresser, serverloggfiler og tilknyttede opplysninger som Andre opplysninger, med mindre vi er pålagt annet etter gjeldende lovgivning.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

Denne personvernerklæringen omfatter ikke, og vi er ikke ansvarlige for, personvernet, opplysningene eller annen praksis hos tredjeparter, inkludert tredjeparter som administrerer nettsteder som Nettstedet eller Appen har lenke til. Selv om Nettstedet eller Appen har en lenke til et nettsted, betyr ikke det at DuPont går god for nettstedet. Vi er ikke ansvarlig for innhenting, bruk, utlevering eller sikkerhetsretningslinjer eller praksis knyttet til opplysninger hos verken apputviklere, appleverandører, leverandører av plattformer for sosiale medier, leverandører av trådløse tjenester eller produsenter av enheter, inkludert Personopplysninger du oppgir til andre organisasjoner via eller i forbindelse med Appene.

DO NOT TRACK

DuPont støtter for øyeblikket ikke nettleseres Do Not Track-signaler.

SIKKERHET

DuPont har iverksatt fornuftige  organisasjonsmessige, tekniske og administrative tiltak for å beskytte Personopplysninger som er i DuPonts besittelse. Dessverre kan ingen dataoverføring over internett eller via datalagringssystemer garanteres å være 100 prosent sikkert. Hvis du mistenker eller har grunn til å tro at samhandlingen din  med DuPont  ikke lenger er sikker, må du umiddelbart varsle oss om problemet ved å bruke en av metodene  beskrevet i avsnittet Kontakte DuPont.

VALG OG TILGANG

Dine valg med hensyn til DuPonts bruk og utlevering av dine Personopplysninger

DuPont gir deg mange valgmuligheter med hensyn til vår bruk og utlevering av dine Personopplysninger for markedsføringsformål. Ved å kontakte Inquiry Management Center kan du avregistrere deg for ikke lenger å motta elektronisk markedsføringsmeldinger og be om at vi ikke deler dine Personopplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter for sine markedsføringsformål.

Vi skal forsøke å etterkomme kravene dine så langt det er praktisk mulig. Vær oppmerksom på at hvis du avregistrerer deg for ikke å motta markedsføringsmeldinger fra DuPont, kan vi likevel sende deg viktige administrative meldinger. Du kan ikke avregistrere deg for ikke å motta slike meldinger.

Slik kan du få tilgang til, endre eller inndra dine Personopplysninger

Hvis du ønsker å  å få gjennomgå, korrigere, oppdatere, inndra eller slette, eller protestere mot, innskrenke eller på annen måte begrense DuPonts bruk av, Personopplysninger du tidligere har oppgitt til DuPont, eller hvis du ønsker en elektronisk kopi av Personopplysningene dine for å kunne overføre dem til et annet selskap (i den grad gjeldende lovgivning tillater at du gjør dette), kan du kontakte Inquiry Management Center.

I forespørselen din må du la det gå klart frem hvilke opplysninger du vil endre, enten du vil at Personopplysningene dine skal inndras fra en DuPont-database, eller det er andre måter du vil begrense DuPonts bruk av Personopplysningene dine. Vi skal forsøke å etterkomme kravene dine så langt det er praktisk mulig.

LAGRINGSPERIODE

Vi lagrer Personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene nevnt i denne Personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode kreves eller er tillatt etter loven.

Følgende kriterier brukes til å fastslå lagringsperioden vår:

·         Hvor lenge du har vært kunde hos oss og vi har levert tjenester til deg.

·         I den grad det er juridiske forpliktelser vi er pålagt å oppfylle (for eksempel krever enkelte lover  at vi  lagrer opplysninger dine t i en gitt periode før vi kan slette dem).

·         I hvilken grad lagring er tilbørlig med tanke på vår juridiske stilling (med for eksempel hensyn til gjeldende lovgivning om begrensninger, søksmål eller etterforskning utført myndighetene).

BARNS BRUK AV NETTSTEDET

DuPont forplikter seg til å ivareta barns personvern, og vi oppfordrer foreldre og foresatte til å delta aktivt i barns bruk av internett. DuPont retter ikke Nettstedet eller Appen mot barn under seksten (16) år og innhenter ikke bevisst Personopplysninger fra barn for å selge produkter eller tjenester. DuPont deltar i utvalgte utdanningsprogrammer innen blant annet naturfag og miljøvern for å støtte skoler og nærmiljøet.

OVERFØRING PÅ TVERS AV LANDEGRENSER

Personopplysningene dine kan lagres og behandles i ethvert land der vi har kontorer og anlegg, eller der vi har engasjert en tjenesteleverandør, inkludert til USA, som kan ha andre personvernregler enn i landet du befinner deg i.

Hvis du befinner deg i EØS-området: Enkelte land som ikke er med i EØS, regnes av EU-kommisjonen for å ha tilstrekkelige personverntiltak i henhold til EØS-standarder (se den fullstendige listen over land). Ved overføring fra EØS til land som ikke regnes som tilstrekkelige, har vi iverksatt tilstrekkelige tiltak, for eksempel kontrakter med standardklausuler som er tatt i bruk i EU, for å beskytte Personopplysningene dine. Du kan få en oversikt over disse tiltakene ved å kontakte DuPont (se avsnittet nedenfor).

SENSITIVE OPPLYSNINGER

Vi ber deg om at du ikke sender eller oppgir sensitive Personopplysninger (for eksempel opplysninger knyttet til rase eller etnisk opphav, politisk overbevisning, religion eller andre livssyn, helse, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap) på eller via Nettstedet eller Appen eller på annen måte til DuPont.

OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne Personvernerklæringen. Se SIST OPPDATERT øverst på denne siden for å se når Personvernerklæringen sist ble revidert. Eventuelle endringer i denne Personvernerklæringen tblir effektive  når vi publiserer den reviderte Personvernerklæringen på Nettstedet eller i Appen. Din bruk av Nettstedet eller Appen etter disse endringene innebærer at du samtykker i den reviderte Personvernerklæringen.

KONTAKTE DUPONT

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæring, kan du kontakte oss via webskjemaet om personvernspørsmål, per telefon (tollfritt), eller skrive til oss på følgende adresse:

DuPont Contact Center

Bedrijvenlaan 9,
2800, Mechelen,
Belgium

+800-3876-6838

TILLEGGSINFORMASJON FOR EØS-OMRÅDET

I EØS kan du klage til en personvernmyndighet i landet eller regionen du er i, eller der et påstått brudd på gjeldende personvernlovgivning skjer. En liste over datatilsyn finnes på nettstedet til EU-kommisjonen.