Acanto Prima® Soppmiddel

Acanto Prima® - Mot soppsjukdommer i bygg, hvete og rug

DuPont™ Acanto Prima®. Raskt opptak. Systemisk og translaminær. Beskytter ny vekst.

Acanto Prima® er som det eneste middel på markedet både systemisk og tranlaminær, og med innebygget dampvirkning. Det gir ekstra god beskyttelse av veksten.

Acanto Prima® er effektiv mot: Byggbrunflekk, mjøldogg, grå øyeflekk, dvergrust, stråknekker, gulrust, hvetebrunflekk (DTR), og hveteaksprikk.

Anbefaling

Bygg ved begynnende angrep

Strekningsvekst (BBCH 31-49): 80 g Acanto Prima® per daa

Aksskyting - beg. blomstring (BBCH 49-59):
80-150 g per daa Acanto Prima® eller 50 g per daa Acanto Prima® + Proline®

Vår- og høsthvete

1. sprøyting ved begynnende angrep av gulrust, hvetebrunflekk (DTR) og hveteaksprikk i tankblanding:
50 g per daa Acanto Prima® + Bumper® eller 50 g per daa Acanto Prima® + Proline®

Forsøkene de seneste år har vist, at Acanto Prima® gir en sikker bekjempelse av de viktigste soppsykdommer

Acanto Prima® selges i pakning med 5 kg

 

Registret varemerke: DuPont: Acanto Prima; Adama: Bumper; Bayer: Proline

Product Information

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!