Harmony® Plus 50 T Ugrasmiddel

Harmony® Plus 50 T specialist mot vindeslirekne

Unik i vårkorn – god til høstkorn

DuPont™ Harmony® Plus 50 T er meget effektiv mot  vindeslirekne, tungras og hønsegras men virker også bedt og bekjemper de fleste frøugras i korn effektivt.

Harmony® Plus 50 T er hovedsakelig et bladherbicid, men har en viss jordvirkning. Den raske nedbrytningen av Harmony® Plus 50 T i jorda fører til at jordvirkningen er begrenset.

Best virkning oppnås når ugraset er ungt og i god vekst. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-3 uker.

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!