Overøring av produkter

Følgende produkter fra DuPont Crop Protection er overført til FMC. Ta kontakt med FMC for ytterligere informasjon om disse produktene på telefon 952 84 650 eller besøk nettsiden http://www.fmc.com.agsolutions.

 

LABEL & MSDS INFORMATION

PRODUCTS PDF'S SDS
All Clear® Extra  rengjøringsmiddel Label SDS
Ally® 50 ST ugrasmiddel Label

SDS
Ally® Class ugrasmiddel Label

SDS
CDQ® ST ugrasmiddel Label

SDS
CDQ® SX® ugrasmiddel Label

SDS
Express® SX® ugrasmiddel  Label

SDS
Harmony® Plus 50 T ugrasmiddel Label

SDS
Harmony® 50 SX® ugrasmiddel Label

SDS
Ratio® Super SX® ugrasmiddel  Label

SDS
Steward® insektmiddel Label

SDS

Gjelder alle plantevernmidler: Les og følg instruksjonene på etikettene til produktene.