Plantevern DuPont Norge

DuPont produkter og service

Legg til filter

Acanto® 250 SC Soppmiddel

Acanto® 250 SC Soppmiddel

DuPont™ Acanto® 250 SC mot soppsykdommer på korn og oljevekster. Bl.a. brunrust, gulrust, hveteaksprikk, hvetebrunflekk og stråknekker i høst- og vårhvete. Dvergrust, byggbrunflekk, grå øyeflekk, mjøldogg og stråknekker i bygg og storknolla råtesopp i høst- og vårraps og rybs.

Acanto Prima® Soppmiddel

Acanto Prima® Soppmiddel

Forsøkene de seneste år har vist, at Acanto Prima® i bygg gir en sikker bekjempelse av de viktigste soppsykdommer.

DuPont™ DP-Klebemiddel

DuPont™ DP-Klebemiddel

DP-Klebemiddel Contact nedsetter overflatespenningen og forsterker festeevnen slik at plantevernmiddelet virker mer effektivt.

Talius® Soppmiddel

Talius® Soppmiddel

DuPont™ Talius® bekjemper mjøldogg i korn og sprøytes ut forebyggende før sykdommen har etableret seg i kulturen. Hvis mjøldoggen er vel etablert skal Talius® blandes med en egnet partner med kurativ effekt. Talius® virker ofte forsterkende på andre produkter.

Titus® Ugrasmiddel

Titus® Ugrasmiddel

DuPont™ Titus® er et systemisk ugrasmiddel som bekjemper de fleste frøugras, kverke og annet grasugras effektivt i poteter. I tillegg har Titus® en viss virkning mot tofrøblada rotugras.

No results founds