Titus® Ugrasmiddel

Titus® - Lavdosemiddelet mot vanskelig ugras i poteter og fôrmais

DuPont™ Titus® har bred virkning på ugras i poteter og fôrmais etter fremspiring.

DuPont™ Titus® Ugrasmiddel

Titus®  bekjemper balderbrå, då, gjetertaske, andre korsblomstrede arter, hønsegras, linberdel, åkerminneblom.
Grasarter: Tunrapp, floghavre, grønn busthirse, hønsehirse, raigras samt kveke.
Titus® kan brukes alene eller sammen med en passende tankblandingspartner.
Titus® selges i vannløselige poser i 100 grams pakning med poser à 20 gram.

Product Information

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!