Kontakt oss

Vennligst kontakt vår datasikkerhetsavdeling for spørsmål om datasikkerhet


Kontakt oss for ytterligere informasjon om plantevern

DuPont Norge AS
Postboks 2043 Vika
N-0125 Oslo
Tel: 69 28 89 66

Salgssjef
Trond Anstensrud
Telefon +47 69 28 89 66
Email: trond.anstensrud@dupont.com

Manager Norden/Baltikum
Norbert Leisse
Telefon + 45 32 66 20 00
E-mail. norbert.leisse@dupont.com

Registrering & Udvikling Norden/Baltikum
Kristina Wänblad
Telefon +46 8 595 110 41
Email: kristina.wanblad@dupont.com

Udvikling Norden/Baltikum
Tone Glarborg
Telefon +46 702 91 55 35
Email: tone.glarborg.dupont.com

Udvikling Norden/Baltikum
Bertram H. Larsen
Telefon +45 32 66 20 36
Email: bertram.larsen@dupont.com

 

 

 

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!

 

Din privatliv er viktig for oss. Vi ønsker å informere deg om at vi samler inn dine informasjon/opplysninger for å identifisere dine business interesser, skaffe deg produkter eller service og tilby positive kundeopplevelser gjennom forretningssamarbeid/vekselvirkninger i forbindelse med business. Din personlige informasjon (navn, e-post, telefonnummer og andre kontaktopplysninger) vil bli lagret innen USA, dets selskaper, partnere og utvalgte tredjeparter i andre land med de samme formal. Du bekrefter at den informasjonen du har avgitt kan benyttes på en måte som overensstemmer med denne web-sides krav til behandling av konfidensiell informasjon. For mer informasjon, vennligst les vår DuPont integritetspolicy.