Kontakt oss

 


Kontakt oss for ytterligere informasjon

DuPont Norge AS
Postboks 2043 Vika
N-0125 Oslo
Tel: 69 28 89 66

Salgssjef
Trond Anstensrud
Telefon +47 69 28 89 66
Email: trond.anstensrud@dupont.com

Manager Norden/Baltikum
Norbert Leisse
Telefon + 45 32 66 20 00
E-mail. norbert.leisse@dupont.com

Registrering & Udvikling Norden/Baltikum
Kristina Wänblad
Telefon +46 8 595 110 41
Email: kristina.wanblad@dupont.com

Udvikling Norden/Baltikum
Tone Glarborg
Telefon +46 702 91 55 35
Email: tone.glarborg.dupont.com

Udvikling Norden/Baltikum
Bertram H. Larsen
Telefon +45 32 66 20 36
Email: bertram.larsen@dupont.com

 

 

 

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!