Plantevern i oljevekster

Plantevern i oljevekster sikrer et større avlingsnivå

Acanto® soppmiddel. Middel som bevarer verdien i oljevekstdyrkingen.

Acanto® er det sterke strobilurin til bekjempelse av storknollet råtesopp

  • Virkning og netto meravlinger fullt på høyde med tilsvarende løsninger.
  • Virkning på storknollet råtesopp  på høyde med andre løsninger i oljevekster.
  • Sterk systemisk effekt sikrer god fordeling i planten.
  • Eneste strobilurin-produkt med gassvirkning.
  • Positive fysiologiske effekter (økt fotosyntese/bedre vekst).