DuPont™ DP-Klebemiddel

Den naturlige og nødvendige blandingspartneren til lavdosemidler

DP-Klebemiddel kan brukes sammen med visse ugras- og vekstregulerende preparater i jord- og hagebruksvekster der dette er angitt på etiketten.

DP-Klebemiddel nedsetter overflatespenningen og forsterker festeevnen slik at plantevernmiddelet virker mer effektivt.

DP-Klebemiddel selges i 1 liter plastkanner.

Product Information

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!