Ally® Class Ugrasmiddel

Ally® Class - Meget effektiv virkning på tøffe ugras i korn

Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn på våren.

DuPont™ Ally® Class 

Foruten den vanlige ugrasfloraen så bekjemper Ally® Class tøffe ugras som klengemaure, åkerstemorsblom, rødtvetann med flere.

Ally® Class er et lavdosemiddel med meget bred effekt og dobbelt virkemåte.

Ally® Class selges i pakning med 100 gram

Product Information

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!