Acanto® 250 SC Soppmiddel

Acanto® 250 SC - Det sterke strobilurin til korn og oljevekster

DuPont™ Acanto® 250 SC er kjent for sine utmerkede resultat i alt korn. Nå er den også godkjent for soppbekjempelse i oljevekster (raps og rybs).

Acanto® 250 SC fanger sykdommene

  • Ekstra godt strobilurin mot sykdommer i bygg og hvete, raps og rybs
  • Gir forgrønnende effekt
  • Beskytter planten mens den vosker

Viktike grunner til å velge Acanto® 250 SC

  • Rasjonelt middelvalg: 
  • Godkjent i korn og oljevekster.
  • Raskt opptak og redistribusjon i plantene i hele kulturen.

            -  Gass-virkning, dvs. opptak fra damp-fasen.
            -   Translaminær bevegelse.
            -   Xylem-systemisk transport, inklusiv til ny vekst.

  • Både sterk kurativ og preventiv beskyttelse mot soppsykdommer
  • Fysiologiske effekter i planten, som ofte øker avlingen selv uten soppangrep.
  • UV-stabilt.
  • God blandbarhet med andre plantevernmidler.

Acanto® 250 SC bekjemper soppsykdommene:

Høst- og vårhvete
Brunrust, gulrust, hveteaksprikk, hvetebrunflekk og stråknekker .

Rug og rughvete
Brunrust, grå øyeflekk, stråknekker og hveteaksprikk

Bygg
Dvergrust, byggbrunflekk, grå øyeflekk, mjøldogg og stråknekker.

Havre
Kronrust, havrebrunflekk og mjøldogg

Høst- og vårraps og rybs
Storknolla råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum)

Product Information

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!