Forebygging av ugrasresistens 

Resistensstrategier i ugras i korn
Resistens

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!