Plantevern i korn

Plantevern i korn sikrer et større avlingsnivå

Beskyttelsesstrategier mot ugras og soppsykdommer i korn basert på løpende forskning og utvikling av nye effektive midler fra DuPont.

DuPont markedsfører i Norge følgende midler til plantevern i korn: Soppmiddel Talius®

DuPont Crop Protection tilbyr ikke lenger herbicider i korn, dette gjelder fra 1. november 2017