I tilfelle uhell med plantevernmidler

I tilfelle uhell

VED UHELL

Heldigvis er det sjelden at det skjer uhell med plantevernmidler, men hvis uhellet skjer, er det viktig at man handler hurtig og korrekt, både av hensyn til mennesker og miljø.

LES ETIKETTEN:

Les alltid etiketten før bruk. Etiketten inneholder bl.a. informasjoner om, hvordan man skal forholde seg ved søl, og hvis man kommer i uheldig berøring med et plantevernmiddel.

HELSE-MILJØ-SIKKERHETSDATABLAD (HMS-DATABLAD):

HMS-datablader er utarbeidet for alle plantevernmidler i henhold til norske lover og forskrifter. Disse skaffes til veie fra forhandlere eller ved å laste de ned fra våre Internettsider.

Trenger du nytt/nye HMS-datablad på våre DuPont-produkter kan du finne dem under produktene eller rekvirer den fra din leverandør/plantevernforhandler.

DUPONT HJELP:

På telefon: 00 46 8 454 2222 kan du døgnet rundt få hjelp gjeldende DuPonts produkter med hva som skal gjøres, hvis det har oppstått et uhell. På hverdager kan kontoret i Våler kontaktes på telefon: 69 28 89 66 eller:

Trond Chr. Anstensrud, tlf. 69 28 89 66, mobil 952 84 650, 

e-mail: trond.anstensrud@nor.dupont.com

VED FORGIFTNINGER:

Søk straks lege, opplys hvilket middel som er brukt, ta alltid etiketten og gjerne HMS-databladet med.

Ytterligere opplysninger kan fås hos Giftinformasjonen på tlf.: 22 59 13 00.

VED SØL I NATUREN:

Søk hurtigst mulig å demme opp søl. Kontakt de kommunale myndigheter, brannvesen eller politi.

VÆR ALLTID OMHYGGELIG VED HÅNDTERING AV PLANTEVERNMIDLER!!!

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!